Alle trainingen

Alles start met een visie

Introductie

Vroeger vlogen er nog walmen van schoolkrijt door het lokaal als de leerkracht het bord schoonveegde, maar tegenwoordig is dat niet meer het geval. Digitale schoolborden, een pc bij de leerkracht op bureau en computers langs de muren, op de gang of zelfs laptops en tablets voor de kinderen vullen de school alsof ze er altijd al waren. De basisschool wordt steeds digitaler. "ICT is geen doel maar een middel”. Dat hoort u overal. Maar hoe zorgt u als directeur en/of ICT-coördinator /I-coach ervoor dat deze bekende uitspraak ook daadwerkelijk terug te zien is in beleid en praktijk? In dit traject helpen we u om uw visie doelgericht werkelijkheid te maken. Dat begint met een nulmeting: een ICT-scan volgens het Vier in Balans model. De volgende stap is het opstellen van het ICT-beleidsplan, dat houvast biedt voor het onderwijskundig gebruik van ICT op uw school. Schoolupdate helpt u het maken van een goede opzet en invulling. Zonodig schrijven wij het plan voor u. Ook schooloverstijgend kan Schoolupdate ondersteuning bieden bij het maken van een ICT- beleidsplan op bestuursniveau. Onze begeleiding stopt niet na het beleidsplan. Wij helpen u om het plan met uw team in de praktijk te brengen. ICT heeft met steeds meer onderwerpen te maken en is vaak te omvangrijk om alleen te worden uitgevoerd door de ICT-coördinator. Op uw school kunt u de taken rondom ICT verdelen door gebruik te maken van een werkgroep ICT. Wie krijgt welke taken? Hoe pak je het aan? Hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen evenveel kennis en ervaring heeft of opdoet? Schoolupdate zorgt ervoor dat het takenpakket voor iedereen duidelijk is. We brengen in kaart in hoeverre de teamleden en de kinderen in het bezit zijn van de relevante technische en instrumentele vaardigheden en mediawijsheid. Er komen inspirerende werkgroepbijeenkomsten met inhoudelijke verdieping. We kunnen ook de voorzitter van dewerkgroep ondersteunen bij het aansturen van de werkgroepleden.

Trainingsaanbod

Wat komt er aan bod?

  • Visie en ambities
  • ICT-scan (middels 4-in-balans)
  • Uitkomsten ICT-scan
  • Leermateriaal; educatieve software
  • ICT-beleidsplan
  • Heldere doelen en vervolgstappen
  • Taken en verantwoordelijkheden ICT’er
  • ICT-werkgroep
  • Pofessionalisering
Aantal personen: maximaal 8
Duur: minimaal 2 bijeenkomsten van elk 2 a 2,5 uur
Extra: wijverzorgen dit traject voor leerkrachten die de taak van ICT hebben, ICT-coördinatoren, directeuren óf wij verzorgen de complete inhoud voor uw school als u daar niemand voor heeft

Algemene Voorwaarden | Privacy verklaring | Evaluatieformulier
Ons aanbod is gevalideerd door registerleraar.nl