Alle trainingen

Coaching ICT-coordinator

Introductie

De ICT-coördinatoren oude stijl hebben de opdracht gekregen om de integratie van ICT in het primaire proces vorm te geven. Directies gunden deze klus vaak een enthousiaste leerkracht om zich zelf weer over te leveren aan de waan van de dag. In de loop der jaren zijn vele netwerken aangelegd, de techniek hebben we langzaam maar zeker onder controle en netwerken zijn stabiel, Maar het blijkt moeilijk om al die beschikbare mogelijkheden goed te gebruiken in het onderwijs… In het Bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs geven de PO-Raad en OCW aan dat alle PO-schoolbesturen een ICT-plan moeten hebben. Het gaat daarbij om een ‘ICT implementatie- en investeringsplan voor onderwijs en ICT, gebaseerd op hun visie op onderwijs’. Dit kan en mag dan ook zeker niet ontbreken in ons aanbod. Maar alleen een plan maken is niet voldoende. Wij voorzien de deelnemers tijdens deze workshops van diverse handvatten om het nut, de noodzaak, het belang en de kansen welke ICT biedt professioneel aan te kunnen pakken zodat het ook recht doet aan het belang van deze stap: het creëren van een goede, aantrekkelijke, eigentijdse leersituatie die past bij de leerlingen en de maatschappij van nu en van de toekomst. Naast concrete handvatten, ondersteunt door theorie, gaan we vooral ook zeker zélf doen. We werken oplossingsgericht en gaan ook uit van zaken die al goed gaan. "Delen wat werkt”

Trainingsaanbod

Wat komt er aan bod?

 • Visie en ambities
 • Profielschets opstellen van je eigen school en/of bestuur
 • Een 0-meting (ICT-scan) uitvoeren in je school en/of bestuur
 • ICT-beleidsplan: heldere doelen en vervolgstappen formuleren
 • (mini) Projectplan
 • Taken en verantwoordelijkheden ICT’er
 • Creëren van draagvlak binnen het team en kunnen omgaan met weerstanden
 • Stimuleren en coachen van collega’s
 • Leermateriaal; educatieve software
 • Uitwisseling van kennis en ervaringen
 • 21st century skills
Aantal personen: minimaal 6
Duur: minimaal 6 dagdelen, indien gewenst kunnen dit er meer worden
Extra: een aantal onderwerpen liggen vast, maar elke school is uniek, dus we stellen samen met u een plan vast dat past bij uw organisatie

Algemene Voorwaarden | Privacy verklaring | Evaluatieformulier
Ons aanbod is gevalideerd door registerleraar.nl